Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Kerem Kolaç'ın yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin, Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın, Prof. Dr. Abdullah Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alp Kılıç ve doktora öğrencisi Ayşegül Türkkol'un araştırmacı olarak yer aldığı ''Düşük Yoğunluklu Darbeli Ultrasonun Astroglialarda LPS ile İndüklenmiş Mitokondriyal Hasara Etkileri''  başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

AYTO 120 yaşında AYTO 120 yaşında

Proje kapsamında nörodejeneratif hastalıklarda önemli rol oynayan mitokondriyal dinamiklerin astrositlerde oluşturulmuş nöroinflamasyon modelinde düşük yoğunluklu ultrases uygulamasıyla değişimi araştırılacak.

Kaynak: HABER BÜLTENİ