Yeni Kıroba İnternet haber Sitesi'nden Filiz Özdemir'in haberine göre,  10 yılı aşkın süredir Nazilli tarihi üzerinde araştırmalar yapan tarihçi yazar Yavuz Akbaş, iki asırlık olduğu düşünülen gencer pazarının tarihinin 16. Yüzyıla kadar uzandığını keşfetti. Nazilli’nin Osmanlı dönemindeki sosyo ekonomik yapısına ilişkin beş kitabı bulunan Yavuz Akbaş yaptığı arşiv araştırmaları sonucu gencerle ilgili ilk kayıtlara Kânunî Sultan Süleyman Devri’ne âit 1528-29’a târihlenen Tapu Tahrir Defteri’nde rastladığını açıkladı. Akbaş “Buna göre gencer pazarının nefs-i Nazilli’de yani bugünkü Aşağı Nazilli’de

Ramazan ve Kurban bayramlarında ikişer üçer gün devam edip, o günlerde çokça nesne satılıp, koyunlar ve sığırlar kesildiği anlaşılıyor. Burada dikkat çekici husus, şehir hayatının ekonomik faaliyetlerinin düzeni ve yönetiminden sorumlu kadı yardımcısı muhtesibin gencere karıştırılmak istenmemesidir. Yani gencer pazarında satış yapan esnaftan vergi alınmadığı anlaşılıyor” dedi.

GENCER PAZARI 500 YILDIR KURULUYOR

Türkülerle Davut'lar mahalle sakinleri unutulmaz anlar yaşadı Türkülerle Davut'lar mahalle sakinleri unutulmaz anlar yaşadı

Gencere ilişkin bir diğer kaydın ise 1570’lere târihlenen Aydın Livâsı Mufassal Tapu Tahrir Defteri’nde bulunduğunu ifade eden Yavuz Akbaş “Kayıtlardan anlaşılıyor ki 1520’lerden 1570’lere yarım asırlık süreçte gencer pazarı varlığını korumuştur. Bu dönemde yanlızca iki bayramda değil başka özel günlerde de gencer pazarının kurulduğu görülüyor. Öte yandan 18. Yüzyıl Osmanlı belgelerinde Nazilli’yi çalışıp kitap hâline getirdiğimde, bir Anadolu Ahkâm Defteri’nde gencer ile ilgili 1777 senesinin sonlarına âit belgeye ulaşmıştım. Tüm bunlar göz önüne alındığında gencer pazarının Nazilli’de 5 asırlık olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: FİLİZ ÖZDEMİR