TCG Nusret müze gemisi Aydın’a geliyor TCG Nusret müze gemisi Aydın’a geliyor

Yeni Kıroba İnternet Haber Sitesi'nden Filiz Özdemir'in haberine göre, Hayvancılık sektörünün sorunları gün geçtikçe büyüyor. Girdi maliyetlerindeki önlemez artış çiftçileri üretimden vazgeçmeye zorlarken, hükümetin ithalat politikalarına rağmen besi hayvanı sayısı giderek azalıyor. Son günlerde et fiyatlarındaki artış beklentisiyle birlikte üreticilerin hayvanlarını kestirmek istememesi et fiyatlarına durdurulamaz bir artış olarak yansıyor. Kıymanın halihazırdaki fiyatı 400 liranın üzerine çıktı.

ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Konuyla ilgili olarak Yeni Kıroba Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ünal Önal hayvancılık sektörünün 2023 yılını ekonomik şartlar ve girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle zor bir yıl olduğunu belirterek “2024 yılına da sütte 22 Ocak’ta yaklaşık yüzde 7-10 arası zamla başladık. Bu tüm çiftçilerimizin beklentisinin altında kalmıştı, sektörümüzde et, süt, yem hepsi birbirine bağlı gelişme gösteriyor. Son günlerde et fiyatlarında durdurulamayan büyük artışlar başladı. Bunun sebebi ülkemizde ithalata rağmen besi hayvan sayısının yetersizliği ve bugünlerde fiyat artış beklentisi nedeniyle üreticilerin besi hayvanlarını satmak istememesidir” dedi.

“DENGE SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Hükümetin uyguladığı ithalat politikasının sorunları çözmediğine dikkat çeken Başkan Önal “Et süt kurumumuz hayvan ithalatı yaparak piyasada dengeyi sağlamaya çalışıyor. Biz üretici temsilcileri olarak hep şunu savunuyoruz: Küçük aile işletmeleri dediğimiz köylerde yaşayan 1 ila 15 hayvanı olan üreticilerimizi yaşatmalı, desteklemeli onların hem süt hem besi hayvanı yetiştirmelerini sağlamalıyız. Et fiyatı artınca süt hayvanları kesiliyor. Süt fiyatları arttığında üreticimiz besi hayvanlarından vazgeçiyor. Bu kısır döngü yıllardır devam ediyor. Sektörümüzde bir türlü istikrarı sağlayamıyoruz. Düzen ve istikrarın sağlanabilmesi için son yıllarda sürekli azalan küçük aile işletmelerine süt ve besi desteklenmeli, kooperatif ve birliklere görev ve yetkiler verilmelidir” ifadelerini kullandı. Artan et fiyatlarının ve süte zam yapılmamasının hayvanların kesimine yol açacağını hatırlatan Önal “Bu kısır döngü sebebiyle yaşadığımız sorunlar büyüyerek devam edecek. Bir an önce et, süt, yem dengesini sağlamalıyız. Bu sağlanamazsa sürekli ithalat nedeniyle ülke ekonomimiz yine büyük zararlara uğrayacaktır” uyarısında bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ