Yeni Kıroba İnternet Haber Sitesi'nden Filiz Özdemir'in haberine göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan, yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. Dün Nazilli’deki tüm okullarda eş zamanlı olarak ilk derse girmeyen ve basın açıklaması yapan Türk Eğitim Sen Nazilli Temsilciliği bugün de iş bırakma eylemi ve Belediye Meydanı’nda protesto gösterisi gerçekleştirdi. Sendika üyesi öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı gösteride “Susma haykır, şiddete hayır”, “Yeter artık susmayacağız”, “Eğitimci eğilme, sendikan seninle” şeklinde sloganlar atıldı. Türk Eğitim Sen Nazilli Temsilcisi Soner Yumru’nun okuduğu basın açıklamasında öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakalarının ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle had safhaya ulaştığı vurgulandı.

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTENDİ

Açıklamada disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı değişen öğretmeni şikâyet hatları, öğretmenlik mesleğinin mülakat, torpilli yönetici görevlendirmeleri, rotasyon, performans, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi, hem ekonomik ve sosyal hem de özlük haklarının gasp edilmesi, eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamalar, “eti senin kemiği benim” şeklindeki güven ve teslimiyet anlayışının çok gerilerde kalması tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır” denildi. Okullarda güvenlik görevlisinin bulunmaması ve kamera sisteminin bulunmamasının şiddet eylemlerine zemin hazırladığı kaydedilirken okullara güvenlik görevlisi alınması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe tahsis etmesi istendi.

TALEPLER YİNELENDİ

Türk Kamu Sen’in Eğitimde Şiddet Yasası çıkarılmasının yanı sıra Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, Türk Ceza Kanunu’nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesini talep ettiği hatırlatılarak

Söke’nin bir giriş noktası daha kente yakışır hale geliyor Söke’nin bir giriş noktası daha kente yakışır hale geliyor

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasal düzenlemenin yer alması için de büyük mücadele veriyoruz. Eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemenin yer almadığı bir ÖMK’yı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka kamu/özel ayrımı

yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirmesini istiyoruz. Okullarda rehberlik birimleri daha etkin hale getirilmeli, rehber öğretmen sayıları artırılmalıdır.Eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastları son bulmalı, statü kaybı önlenmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalı, siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanların eğitim çalışanları ile birlikte görünürlükleri artırılmalı, yazılı, görsel ve sosyal medya haberlerinde kullanılan “dil”e özen gösterilmeli, eğitimde şiddeti önlemeye yönelik etkin kamu spotları hazırlanmalı, öğrenciler arasında çeteleşme, madde bağımlılığı gibi şiddeti de beraberinde getiren davranışlar için etkili tedbirler geliştirilmelidir. Özellikle okullarımızdaki rehberlik birimlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekirken, bu noktada 100 öğrenciye bir rehber öğretmen düşmesi sağlanmalıdır” ifadeleri yer aldı

Kaynak: HABER MERKEZİ